Часове могат да бъдат променени или отменени, само ако има форсмажорни обстоятелства или влошено здравословно състояние. Ако наистина Ви се наложи да отмените час, ни се обадете поне 48 часа преди Вашата резервация. При всякакви други обстоятелства и не идване в уговореният час за процедура, тя се счита за извършена и отменената резервация се заплаща.