Общи Условия от дата 28.10.2018 г. за предоставяне на услуги чрез използване на магазин за електронна търговия www.master-rosen.com.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

„Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. ЧАКРА 88 ЕООД е търговското дружество със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Юнак“ 22, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205869909, тел.: 0897777012, e-mail: info@master-rosen.com

www.master-rosen.com е информативен уебсайт, както и сайт за електронна търговия, които се доставят след изричното им заявяване от страна на клиента.

„Клиент” е всяко физическо лице, навършило 18 години или юридическо лице, които са приели настоящите Общи условия.

„Профил” е обособена част от www.master-rosen.com, съдържаща информация за клиентa, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана oт www.master-rosen.com, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на клиента да разглежда и редактира своите данни, въведени при регистрацията, адресите за доставка, да прави заявки за закупуване на стоки от интернет-страницата за електронна търговия www.master-rosen.com , да променя паролата си за достъп.

„Потребителско име” е избран от клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в www.master-rosen.com

„Парола” е избран от клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име го индивидуализира и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.master-rosen.com стоки.

„Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

„Опаковка” са всякакви приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на клиента.

„Линк” („Електронна препратка”) е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

„Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.

Настоящият документ съдържа Общи условия на договора за покупко-продажба от разстояние, които уреждат взаимоотношенията между ЧАКРА 88 ЕООД, което е търговското дружество, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Юнак“ 22, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205869909, тел.: 0897777012, e-mail: info@master-rosen.com и е продавач от една страна и клиентът на електронни (интернет) страници и услуги, съгласил се с настоящите Общи условия, наречен клиент, от друга страна, намиращи се на домейн www.master-rosen.com (наричан за кратко уебсайт), във връзка със закупуването на предлагани чрез www.master-rosen.com магазин, стоки.

Тези условия обвързват всички клиенти. Използвайки платформата на www.master-rosen.com и с натискането на всеки един обект, линк (електронна препратка) или бутон, разположени на страниците на www.master-rosen.com, клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от ЧАКРА 88 ЕООД. При извършване на промени в Общите условия ЧАКРА 88 ЕООД се задължава да публикува новите Общи условия в www.master-rosen.com и да напише датата, на която са актуализирани. www.master-rosen.com  съветва своите клиенти периодично да преглеждат актуалните в момента Общи условия, защото те са обвързващи за тях.

ПРЕДМЕТ

www.master-rosen.com продава и доставя на клиента предлаганите в www.master-rosen.com и поръчани от него стоки след отправяне на заявка и плащане на съответната цена, при стриктно спазване от страна на клиента на настоящите Общи условия.

РЕГИСТРАЦИЯ

При регистрацията трябва да се попълни он-лайн регистрационна форма, на която да се въведе адресът/ите, който/които ще се използва/т за доставка, име и фамилия/данни за фактура, ако е юридическо лице, e-mail, телефон(и) за връзка. При попълване на он-лайн регистрационната форма клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си. Клиентът декларира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни и ще ги актуализира своевременно при промяна. Необходимо е да си избере и парола.

След като се регистрира успешно, клиентът, при всяка отделна поръчка, има възможност да коригира телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочи трето лице – представител, който да приеме поръчката (тази информация може да се допълни в поле “Добавете коментар към поръчката”). С отбелязване на отметка “Прочетох и се съгласявам с общите условия”, която се намира на страницата при завършване на поръчката (checkout), клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема. Електронното изявление, изпратено от клиента, се съхранява от www.master-rosen.com

КАК СТАВА РЕГИСТРАЦИЯТА?

За да се регистрирате в www.master-rosen.com, трябва да попълните формата за регистрация. Формата за регистрация се отваря с натискане на виртуален бутон „регистрирай се”. След като се отвори формата за регистрация, срещу всяко от полетата е отбелязано какви данни трябва да се попълнят в него. След като се уверите, че сте попълнили вярно и точно информацията за вас в полетата, натискате бутона „Продължение”.

След като се регистрирате, можете да влезете във вашия профил с вече избраните потребителско име и парола, като ги въведете в полетата над бутона „регистрация” и натиснете бутона „влез”.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Данни за Администратора:

Кои сме ние?

ЧАКРА 88 ЕООД е създадена през ноември 2018г. и представлява холистичен център с основна дейност:

източни и терапевтични масажи, йога практики, аюрведични консултации, ароматерапия, звукотерапия, енергийни практики, обучителни курсове и организация на семинари, биорезонанс, алтернативни методики за обучение и лечение, производство на натурална козметика, диетология, здравословен начин на живот, онлайн магазин, търговия с натурални и здравословни продукти, консултантски услуги

ЧАКРА 88 ЕООД е собственик само и единствено на интернет сайт www.master-rosen.com, който представлява информативен сайт с дейностите на фирмата, медийна реклама както и електронен функционален магазин.

Данни за контакт с ЧАКРА 88 ЕООД:

Местоположение:

Държава: България

Адрес: град София, кв. Хиподрума, ул.Юнак 22

Телефон: 0897777012

Работно време: всеки ден от 8.00ч. до 21.00ч.

Ел. поща: info@master-rosen.com

Интернет страници: www.master-rosen.com

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните:

С нашето Длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете директно тук:

Ел. поща: info@master-rosen.com

Тел: 0897777012

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Вашите лични данни, които обикновено обработваме във връзка с нашата дейност, са следните:

Име: Име и фамилия

Контакти: Електрона поща, телефонен номер, рождена дата и година на раждане

Специални категории данни, които обработваме:

Не обработваме данни относно вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, здравословно състояние, данни относно сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Източник:

Данните, които обработваме за вас, са ни предоставени лично от вас, от ваш пълномощник или законен представител.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

Директен маркетинг, известяване за всички наши нови продукти, свързани с вашето здраве, нови организирани събития, новости в йога практиките, новости в масажните терапии, напомняне и известяване за ваши резервации относно йога класове и масажи, известяване за наши промоционални предложения, всички промени в графиците ни за йога и масажи и нови или актуални цени, промоции на нашите продукти и услуги и др., които не са непозволени според закона

За спазване на законовите ни задължения.

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

Обработването се основава на Вашето съгласие

Обработването е необходимо за спазване на законовите ни задължения.

Сключване или изпълнение на договор

Съгласие:

Със съгласието ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни, ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни информирате за това, съгласно нашата Политика за упражняване на правата на субектите.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

ЧАКРА 88 ЕООД няма намерение да предаде вашите лични данни на втори и трети лица без предварително да получи вашето съгласие.

Период на съхраняване на данните

ЧАКРА 88 ЕООД ще съхранява вашите лични данни не по – дълъг период от времето, през което сте регистрирани като потребители или до момента, в който съгласието Ви за обработка на данните бъде оттеглено, като данните ще бъдат съхранявани съгласно приетите от нас процедури.  При вички положения данните ще бъдат съхранявани в минимални срокове, необходими за предоставянето на съответния продукт или услуга или за срока на регистрацията Ви в сайта, като след това данните ще бъдат заличени при спазване на съответните правила.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, вие (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:

имате право да поискате копие от Вашите лични данни от ЧАКРА 88 ЕООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;

имате право да поискате от ЧАКРА 88 ЕООД личните си данни във вид, удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

имате право да поискате от ЧАКРА 88 ЕООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

имате право да поискате от ЧАКРА 88 ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

– когато сте оттеглили своето съгласие;

– когато сте възразили срещу обработването;

– когато обработването е незаконосъобразно;

– когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

– когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните ви данни по следните причини:

при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,

по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

имате право да поискате от ЧАКРА 88 ЕООД да ограничи обработването на личните ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

имате право да оттеглите вашето съгласие за обработката на личните ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);

имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

при нужда да използваме вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез ЧАКРА 88 ЕООД (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на ЧАКРА 88 ЕООД или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)

Можете да прочетете повече за това как и защо използваме вашите данни тук:

www.master-rosen.com

ДРУГИ

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочените телефони, e-mail: info@master-rosen.com

Всички данни, написани по-горе, са достоверни и отговарят на законодателните европейските изисквания на Република България.